Uputstvo za pretplatu na časopis

Pretplata na časopis za religijske nauke „Kom“ vrši se na godišnjem nivou.

 

Za Srbiju

 

Pretplata na tri broja časopisa za religijske nauke „Kom“ za 2018. godinu iznosi 900 dinara. Cena za svaki broj časopisa u Srbiji iznosi 300,00 dinara. U ovu cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

 

Objavljeni brojevi mogu se nabaviti u prostorijama Centra u Beogradu ili naručiti na isti način na koji se vrši pretplata.

 

Pravnim licima uredništvo šalje predračun. Fizičko lice može da izvrši uplatu na tekući račun Centra za religijske nauke „Kom“ putem opšte uplatnice – naloga za uplatu u banci ili u pošti. Posle uplate, molimo, obavezno pošaljite sliku uplatnice uredništvu.

Pri uplati upišite tačne podatke:

Uplatilac: Ime i prezime s kompletnom adresom na koju se šalje časopis

Svrha uplate: Pretplata na časopis

Primalac: Centar za religijske nauke „Kom“, ul. Uroša Martinovića 18/32, 11000 Beograd

Račun primaoca: 265-1040310002262-62

Poziv na broj: 101112

 

Za zemlje regiona

 

Pretplata na tri broja časopisa za religijske nauke „Kom“ za 2018. godinu iznosi 15 evra. Cena za svaki broj časopisa u regionu iznosi 5 evra. U ovu cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

 

Objavljeni brojevi mogu se naručiti na isti način na koji se vrši pretplata.

 

Pravnim licima uredništvo šalje predračun.

 

Uplata se vrši na devizni račun Centra za religijske nauke „Kom“ kod Raiffesisen banke a.d. Beograd, broj 265-1000000116896-18.

 

Za ostale zemlje

 

Pretplata na tri broja časopisa za religijske nauke „Kom“ za 2018. godinu iznosi 24 evra. Cena za svaki broj časopisa iznosi 8 evra. U ovu cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

 

Objavljeni brojevi mogu se naručiti na isti način na koji se vrši pretplata.

 

Pravnim licima uredništvo šalje predračun.

 

Uplata se vrši na devizni račun Centra za religijske nauke „Kom“ kod Raiffesisen banke a.d. Beograd, broj 265-1000000116896-18.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...