Identitet znači društvo

Izvor, broj 2, septembar 2014.

Dr Seid Halilović

Zbog briljantnih kapaciteta svog bića i uma čovek se posebno ističe od ostalih postojanja. No, središnji značaj u celokupnom univerzumu njemu će pripasti zbog zasluga u društvu

 

U nekoliko poslednjih vekova, moderan čovek je uložio ogroman napor kako bi pomerio granice svojih naučnih saznanja i slobode. Na tom planu postignut je ogroman uspeh, a izvanredan prosperitet današnjeg društva treba svestrano ceniti. Međutim, nije od renesanse naovamo izabran put napredovanja koji je u svakom pogledu ispravan. Iako je poistovećivana sa procesom oslobađanja naših intelektualnih sposobnosti od ranijih isključivih verovanja i ideologija, moderna nauka je obelodanila i nametnula posebna naučna usmerenja koja mogu poslužiti kao primer ekstremne isključivosti. U okviru nove definicije nauke, saznajni i ontološki kapaciteti čoveka ograničeni su na osetne realnosti i pojave.

Moderan čovek smatra da do vrhunca svoje slobode i naučnog napretka može dospeti tako što će sistematizovano upoznati i kontrolisati skoro sve procese i pojave fizičkog sveta. Ali, on je već odavno zaboravio da bogatstvo njegova bića prevazilazi granice fizičkog sveta i da on može imati centralnu ulogu u celokupnom univerzumu, odnosno u najuzvišenijim stupnjevima metafizičkih svetova. Kad god svoje misli usredsredi isključivo na fizički svet, čovek će svojom rukom porušiti temelje slobode svog bića i oskrnaviti svoje briljantne naučne mogućnosti.

Ovde je posebno značajno obratiti pažnju na činjenicu da uzvišene kapacitete svog bića i znanja čovek može razviti upravo u društvenom životu. On neće biti u prilici da manifestuje sva svoja metafizička bogatstva ukoliko u različitim društvenim prilikama ne bude pokazao snagu uma i duše, odnosno višnju moć svoje odgovornosti. Svoju duhovnu i intelektualnu snagu on će razvijati tako što će s punom brižljivošću pomoći da njegovo društvo bude što zdravije i sa što korisnijim civilizacijskim prosperitetom. Štaviše, možemo tvrditi da čovek svoj najuzvišeniji identitet dobija upravo u društvenom životu. Drugim rečima, društvo gradi istinski identitet čoveka koji će imati središnji značaj u celokupnom univerzumu.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...