Kako probuditi dušu

Izvor, broj 1, avgust 2014.

Dr Seid Halilović

Kao što je priroda živa, naša duša takođe može biti živa, a može biti i u dubokom snu i nemaru. Kada je budna i živa, ona će imati moć shvatanja, a to nije isto što i saznanje našeg razuma. Saznanje duše prosvetljuje i usmerava sve nas

 

Duhovno putovanje ljudi koji žele da razviju moć svoje duše ima posebna pravila i različite faze. Slavni Hadže Abdulah Ansari (1006–1088) opširno je pisao o karakteristikama sto različitih stupnjeva duhovnog putovanja. Svaki niži stupanj, prema njegovim objašnjenjima, uvodi u više stupnjeve duhovnog napretka.

Prvi stupanj jeste stupanj duhovnog buđenja. Svi mi, u dubinama svoje duše, treba da shvatimo da se moramo probuditi i ustati iz stanja nemara. Buđenje duše je zapravo poistovećeno sa tim shvatanjem da je potrebno prekinuti san u koji smo utonuli zbog toga što smo se potpuno okrenuli promenljivim i prolaznim zahtevima tela i što se suprotstavljamo večnoj svetlosti istine. Različite pojave, dobra dela, unutrašnji glasovi i saveti mogu nam biti od velike pomoći i javiti da je krajnje vreme da se vratimo sebi i da probudimo svoju dušu.

Da bismo jasnije odredili šta tačno znači duhovno buđenje, možemo kazati da ono predstavlja istinski život duše. U stanju duhovnog sna i nemara duša je mrtva. Ona tada ne čuje, ne vidi i ne shvata. S druge strane, život možemo okarakterisati kao svetlost i, otuda, u duhovnom buđenju treba prepoznati svetlost srca. Srce svetlošću istinskog života jasno shvata i vidi šta je do sada činilo i kako se sada mora duhovno podići.

Duhovno buđenje se postiže na sledeća tri načina:

1. Potrebno je da sagledamo sve blagodati koje mogu biti lako uočljive ili skrivene. Naravno, te mnogobrojne blagodati mi nipošto ne možemo prebrojati. Mnoge od njih nismo mogli nikako ni da zaslužimo jer smo tek u okrilju njih počeli da delujemo i da naknadno pokazujemo svoje zasluge. Otuda, moramo biti svesni toga da smo nemoćni da na delu pokažemo svoju zahvalnost jer svako naše novo delo biće plod brojnih novih blagodati, od kojih je jedna – blagodat samog života.

2. Budan čovek mora biti svestan brojnih blagodati iz svog okruženja, a s druge strane ne sme olako preći preko izazova i opasnosti koje mu prete. U prethodnom delu govorili smo o blagodatima koje su povezane sa duhovnim buđenjem. Međutim, duhovno buđenje se može ostvariti i tako što ćemo se jasno prisetiti svojih prekršaja i zlih dela. Potrebno je da shvatimo da smo tako učinili zločin protiv svoje duše jer smo je izložili brojnim duhovnim opasnostima. Otuda, moramo biti spremni da to nadoknadimo i da svoju duhovnu slobodu pronađemo u čistoti duše.

3. Posebno je značajno da obratimo pažnju na to kako dani brzo prolaze i kako nam je život sve kraći. Osoba čija se duša probudila odlično shvata da više nema mnogo vremena, da ne sme kvariti vrednosti svog života, nego da mora nadoknaditi ono što je prošlo i izgraditi dane koji su preostali.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...