Škola Han u Širazu

Tajni pozivi mudrosti

Izvor, broj 1, avgust 2014.

Dr Muamer Halilović

 

Zidovi, prostorije, dvorišta, bašte i sve u njoj, i danas se prisećaju zvukova ushićenih koraka znatiželjnih studenata koji su odzvanjali u hodnicima i najavljivali početak novog naučnog dana. Iz svojih dubina, oni i danas šire miomiris uzavrelih naučnih polemika, te prenose čari uzvišenih došaptavanja s Bogom koja su svakodnevno stvarala njenu upečatljivu istoriju. Škola Han u Širazu zasvagda će predstavljati jedan od najznačajnijih spomena islamske kulture i učenosti

 

Iako potvrđujemo da je ova škola danas uglavnom poznata po tome što je u njoj filozofska predavanja održavao slavni Mula Sadra Širazi početkom XVII veka, ipak, ne treba zaboraviti ni grandioznu tradiciju koju su predstavnici drugih islamskih nauka, a naročito muslimanski pravnici, utemeljili boraveći u njenim prostorijama. Naime, nastavno i naučno usmerenje prvih generacija ove škole išlo je ka tome da u njoj budu izložena vrhunska predavanja iz svih značajnijih disciplina islamskih nauka. Otuda, između ostalog, ona u najboljem svetlu predstavlja i veliku disciplinarnu širinu samog islama.

Izgradnja škole Han u doba safavidskog šaha Abasa I (vladao 1588–1629), u naselju Ishak-beg u Širazu, otpočeta je po naredbi Alah verdi-hana Afšara, tadašnjeg upravnika Širaza. Taj projekat je, po Alahverdijevoj smrti, nastavio njegov sin Imamkoli-han, koji ga je u potpunosti zaključio 1615. godine. Škola je sagrađena na dva nivoa, na površini od preko 5000 kvadratnih metara. Velika bašta koja ju je u to doba tajanstveno uokvirila podsećala je na školjku koja svoj dragulj čuva od svih opakosti. Shodno utemeljenim principima islamske tradicionalne arhitekture, kada su škole i obrazovne institucije u pitanju, prostorije su uglavnom bile sagrađene s pogledom unutra, ka bašti, da bi se studentima omogućio što veći mir. S druge strane, preko stotinu manjih i većih soba i učionica garantovalo je polaznicima ove škole jednostavan, udoban i veoma kvalitetan naučni napredak.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...