Sukobi i sunovrat društva

Izvor, broj 4, februar 2015.

Dr Seid Halilović

Nesuglasice i sukobi u društvu nekada dobiju toliko široke razmere da jedinstvo postaje neostvariv san. Sunovrat takvog društva teško se može izbeći

Postoje mnogi razlozi zbog kojih jedno društvo ne može da napreduje. Nesum­njivo, učestale nesuglasice i razjedinjenost društva mogu snažno uticati na to da se lju­di osećaju neuspešnim i poraženim.

Neke nesuglasice mogu biti posebno ko­risne. Ljudi imaju različite kapacitete, po­glede i emotivna usmerenja, i to je sasvim prihvatljivo. Međutim, negativni sukobi, koji su predmet naše rasprave, nastaju pod uticajem sledeća tri osnovna faktora:

 

1. Psihički faktor. Neki ljudi brižljivo ču­vaju duhovnu čistotu i svetost svoje duše. Neki drugi se pak ne obaziru na to i žive manje-više razvratno. Prvi skrušeno pri­hvataju i slede istinu, a drugi se često po­vode za onim čime su preterano zaneti. U svom društvu, a nekada i u jednoj porodici, viđamo i jedne i druge. Osobe koje su naru­šile čistotu svoje duše lako u društvu mogu poreći i odbaciti najočiglednije istine. U kur’anskom tekstu o njima se kaže: „A kad ih pozoveš na pravi put, oni ne čuju; vidiš ih kako te gledaju, ali oni ne vide“ (Kur’an VII: 198). Kada se neko povodi za svojim hirovi­ma i kada je opčinjen sobom, on neće moći da vidi okom svoga srca. Njemu će najjasni­je istine ostati skrivene.

Takvi ljudi će biti u stalnom sukobu sa drugima zbog toga što su dozvolili da im duša postane nemarna. Nemarna prema drugima i nemarna prema Bogu. Otuda, bogobojaznost i pročišćenje duše jesu glav­ni uslovi za to da ovakvi sukobi u društvu nestanu.

2. Moralni i praktični faktor. Moguće je da neki ljudi razumeju i prihvataju istinu u du­binama svoje duše, ali da tu istinu ne slede zbog toga što su ogrezli u nemoralu. Život koji ide nauštrb morala takođe može staviti okove na čovekovu dušu.

3. Sredina. Štetne sukobe u društvu može prouzrokovati, ili uvećati, i sredina u kojoj se propagiraju nemoralni pogledi i ponaša­nja.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...