Grupa za religijsku civilizaciju

Značaj

Na osnovu epistemoloških demonstrativnih principa u celokupnoj religijskoj teozofiji, ukoliko se jedan spoznajni sistem utemelji na izvesnoj spoznaji i poštuje očigledne logičke zakone, on će se u celini poklapati sa realnim činjenicama i postojanjima. U tom slučaju, sferu ontologije možemo nazvati gnoseološkom i potpunom prezentacijom realnih činjenica. S druge strane, civilizacija je u univerzalnom pojmovnom smislu proizvod svetonazora i filozofije. Prema tome, ukoliko ontološki principi budu u celini ispoštovani u procesu formiranja i izgradnje civilizacije, i ona će elementarno biti kompletan odsjaj ontološkog stupnja, a zatim i realnih činjenica. Na osnovu toga, možemo tvrditi da religijska civilizacija potpuno proizilazeći iz one religijske teozofije koja se u celini poklapa sa realnim činjenicama, u stvari proishodi iz srži realnosti. Detaljno razmatranje spekulativnih poduhvata na polju formiranja teoretskog modela takve religijske civilizacije, zahteva veliki istraživački i intelektualni napor koji će otvoriti sasvim nove horizonte i ponuditi sistematska rešenja svim istinskim zahtevima savremenog društva.

 

Definicija

Grupa za religijsku civilizaciju je naučno-istraživačka grupa koja svojim naučnim delatnostima ukazuje na racionalne, epistemološke, ontološke i antropološke pozadine religijske civilizacije, kako bi definisala potpuni intelektualni proces njenog formiranja. Naime, u okviru ove grupe se posvećuje velika pažnja analitičkom i kritičkom sagledavanju raznih svetonazora koji su kroz istoriju formirali ili trenutno formiraju civilizacije bez toga da one manifestuju sve spoznajne kapacitete Božjih religija. Transparentna konceptualna ilustracija teoretskog modela religijske civilizacije koju dobijamo na taj način, usmerava sve vrste istorijskih ili društvenih civilizacijskih istraživanja koja bi u protivnom delovala veoma suvoparno i pasivno.

 

Ciljevi

-  Formiranje novog produktivnog i generalnog pristupa celokupnim istraživanjima o civilizaciji.

-  Razotkrivanje fundamentalne uloge gnoseološkog i ontološkog religijskog sistema u formiranju teoretskog modela civilizacije.

-  Sagledavanje osnovnih i prinicipijelnih elemenata civilizacije posebno u vezi sa religijskom civilizacijom.

-  Intelektualna produkcija celokupnog teoretskog modela obuhvatne religijske civilizacije.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...