Identitet i religija (obaveštenje)

Dr Seid Halilović direktor Centra za religijske nauke „Kom“ učestvovaće na naučnoj konferenciji „Identitet i religija“ koju organizuje Institut za političke studije, 17 maja, u Beogradu.

On će govoriti na temu „Identitet i religija u političkoj filozofiji islama“. Istoimeni Halilovićev rad biće objavljen u zasebnom zborniku radova Konferencije.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...