Kur’an u naučnoj tradiciji islama (prijava)

Centar za religijske nauke „Kom“ od 11. do 29. maja 2015. u Beogradu organizuje kurs:

 

Kur’an u naučnoj tradiciji islama

 

U programu kursa predviđeno je devet radionica o značaju kur’anskog teksta iz perspektive različitih naučnih disciplina koje su se razvijale nekoliko stotina godina u briljantnim tradicionalnim obrazovnim centrima u islamskom svetu. Cilj ovih radionica je upoznavanje učesnika sa periodima i metodama naučnog, filozofskog i gnostičkog pristupa razumevanju civilizacijskog položaja Kur’ana u tradicionalnom i modernom saznajnom stadijumu muslimana.

Sadržaj kursa usklađen je sa metodologijom naučnog diskursa i otuda učesnicima će, nezavisno od njihovog verskog opredeljenja, biti ponuđena objektivna i obuhvatna slika o tome kako se Kur’an razumevao, kroz istoriju, u srcu islamskih naučnih institucija.

Kao priručnik na kursu koristiće se knjiga „Kur’an u islamu“ glasovitog muslimanskog filozofa Alamea Tabatabaija (umro 1981), u prevodu prof. dr E. Karića i N. Čančara.

Kurs će biti organizovan u prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“, u ul. Resavska 76/II.

Prijave za učešće na kursu, koje možete popuniti u nastavku, otvorene su do 9. maja 2015. godine.

 

Prijava za učešće na kursu

Raspored radionica

Plakat

 

 

Prijava za učešće na kursu

„Kur’an u naučnoj tradiciji islama“

 

Ime (obavezno)

Prezime (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail adresa (obavezno)

Naziv fakulteta (za studente)

Naziv naučne ustanove (za naučne radnike)

Motiv učešća (obavezno)

 

Kotizacija za učešće na kursu za studente iznosi 1.500,00 dinara.

Kotizacija za učešće na kursu za ostale učesnike iznosi 2.000,00 dinara.

 

Napomena: U kotizaciju je uračunata cena knjige „Kur’an u islamu“.

 

Uplata se vrši opštom uplatnicom.

Broj žiro računa (kod Raiffeisen banke): 265104031000226262

Primalac: Centar za religijske nauke „Kom“, Resavska 76/II, 11000 Beograd

Svrha uplate: Učešće na kursu

 

 

Raspored radionica

 

 

Naziv radionice

Datum

Vreme

1

Značaj Kur’ana u islamskoj civilizaciji

Ponedeljak,

11. maj

18–19:30

2

Kur’an i gnostička hermeneutika

Sreda,

13. maj

18–19:30

3

Kritika istoricizma u tumačenju Kur’ana

Petak,

15. maj

18–19:30

4

Periodi tumačenja Kur’ana

Ponedeljak,

18. maj

18–19:30

5

Metode tumačenja Kur’ana

Sreda,

20. maj

18–19:30

6

Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo

Petak,

22. maj

18–19:30

7

Kur’an i filozofija

Ponedeljak,

25. maj

18–19:30

8

Kur’an i nauka

Sreda,

27. maj

18–19:30

9

Modernistička tumačenja Kur’ana

Petak,

29. maj

18–19:30

  

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...