Kurs: Islamska filozofija

Grupa za religijsku filozofiju Centra za religijske nauke „Kom“, od 13. do 30. maja 2014. godine, prvi put u Beogradu organizuje kurs:

 

Islamska filozofija

 

U programu kursa predviđeno je devet radionica o razvoju filozofskih škola u islamu. Cilj ovih radionica je upoznavanje učesnika sa osnovnim karakteristikama peripatetičke, iluminativne i transcendentne filozofije, kao i doktrinarne gnoze u islamu.

Kao priručnik na kursu koristiće se autorska monografija „Kratka istorija islamske filozofije“ koju uskoro objavljuje Centar za religijske nauke „Kom“.

Kurs će biti organizovan u prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“, u ul. Resavska 76/II.

 

Raspored radionica

Plakat

 

 

Raspored radionica

 

 

Naziv radionice

Datum

Vreme

1

Originalnost islamske filozofije

Utorak,

13. maj

19–20:30

2

Farabi

Sreda,

14. maj

19–20:30

3

Ibn Sina

Petak,

16. maj

19–20:30

4

Iluminativna filozofija

Ponedeljak,

19. maj

19–20:30

5

Filozofija i doktrinarna gnoza

Sreda,

21. maj

19–20:30

6

Škola Ibn Arabija

Petak,

23. maj

19–20:30

7

Filozofske škole u Širazu i Isfahanu

Ponedeljak,

26. maj

19–20:30

8

Mula Sadra Širazi

Sreda,

28. maj

19–20:30

9

Transcendentna filozofija u savremenom dobu

Petak,

30. maj

19–20:30

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...