Obaveštenje. Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima

Institut za međunarodnu politiku i privredu organizuje 22. i 23. aprila, u Beogradu, međunarodnu konferenciju „Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“.

Dr Seid Halilović, direktor Centra za religijske nauke „Kom“, govoriće prvog dana konferencije na panelu „Spoljnopolitički aspekti utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“. On će govoriti na temu „Stupnjevi samootuđenja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“, a njegov istoimeni rad biće objavljen u zasebnom zborniku radova Konferencije.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...