Poziv za učešće na kursu

Grupa za religijsku filozofiju Centra za religijske nauke „Kom“, od 13. do 30. maja 2014. godine, prvi put u Beogradu organizuje kurs:

 

Islamska filozofija

 

U programu kursa predviđeno je devet radionica o razvoju filozofskih škola u islamu. Cilj ovih radionica je upoznavanje učesnika sa osnovnim karakteristikama peripatetičke, iluminativne i transcendentne filozofije, kao i doktrinarne gnoze u islamu.

Kao priručnik na kursu koristiće se autorska monografija „Kratka istorija islamske filozofije“ koju uskoro objavljuje Centar za religijske nauke „Kom“.

Kurs će biti organizovan u prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“, u ul. Resavska 76/II.

Prijave za učešće na kursu, koje možete popuniti u nastavku, otvorene su do 10. maja 2014. godine.

 

Prijava za učešću na kursu

Raspored radionica

Plakat

 

 

Prijava za učešće na kursu

“Islamska filozofija”

Ime (obavezno)

Prezime (obavezno)

Telefon (obavezno)

E-mail adresa (obavezno)

Naziv fakulteta (za studente)

Naziv naučne ustanove (za naučne radnike)

Motiv učešća (obavezno)

 

 

Kotizacija za učešće na kursu za studente iznosi 1.500,00 dinara.

Kotizacija za učešće na kursu za ostale učesnike iznosi 2.000,00 dinara.

 

Napomena: U kotizaciju je uračunata cena knjige „Kratka istorija islamske filozofije“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, koja će biti korišćena kao priručnik na kursu.

 

Uplata se vrši opštom uplatnicom.

Broj žiro računa (kod Raiffeisen banke): 265104031000226262

Poziv na broj: 215-30

Primalac: Centar za religijske nauke „Kom“, Resavska 76/II, 11000 Beograd

Svrha uplate: Učešće na kursu

 

 

Raspored radionica

 

 

Naziv radionice

Datum

Vreme

1

Originalnost islamske filozofije

Utorak,

13. maj

19–20:30

2

Farabi

Sreda,

14. maj

19–20:30

3

Ibn Sina

Petak,

16. maj

19–20:30

4

Iluminativna filozofija

Ponedeljak,

19. maj

19–20:30

5

Filozofija i doktrinarna gnoza

Sreda,

21. maj

19–20:30

6

Škola Ibn Arabija

Petak,

23. maj

19–20:30

7

Filozofske škole u Širazu i Isfahanu

Ponedeljak,

26. maj

19–20:30

8

Mula Sadra Širazi

Sreda,

28. maj

19–20:30

9

Transcendentna filozofija u savremenom dobu

Petak,

30. maj

19–20:30

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...