PUT DUŠE. 1. Prepreke: 1. Uvod / Tematski komentar Kurana. Obaveštenje

NOVI VIDEO

 

PUT DUŠE. 1. Prepreke: 1. Uvod / Tematski komentar Kurana,

2. maj 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=he82H27-5M0&t=77s

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...