PUT DUŠE. Stupnjevi. Nada / Tematski komentar Kurana. Obaveštenje

NOVI VIDEO, Centar za religijske nauke „Kom“ – YouTube kanal

PUT DUŠE. Stupnjevi. Nada / Tematski komentar Kurana

24. februar 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=XL8H7oyU-dc

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...