Vol. II, 1, 2013.

U maju 2013, iz štampe je izašao prvi broj drugog volumena Časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju, objavljeno je osam naučnih radova, sedam originalnih naučnih radova i jedan pregledni naučni rad, koje su uredništvu časopisa poslali poznati predstavnici religijskih i islamskih nauka iz Nemačke, Nigerije, Kanade, Irana i Srbije.

Čitaoci će moći da se upoznaju sa radovima, na engleskom, slavnog nemačkog tradicionaliste o doktrini Renea Genona o metafizici, kao i istaknutog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Abudži (Nigerija) o šerijatu i ljudskim pravima.

Časopis sadrži sledeće radove koji detaljno ispunjavaju sve kriterijume vodećih naučnih časopisa:

Roland Pietsch, „René Guénon’s Doctrine of Metaphysics as Foundation of Islamic Humanities“

Abdulkadir Mubarak, „Shari’a and Human Rights, the Challenges Ahead“

Shuja Ali Mirza, „Third of the Two: Resolving the Inclusive-Exclusive Dichotomy in Religious Thought“

Tehran Halilović, „Razvoj nauke o duši u Ibn Sininoj filozofiji“

Seid Halilović, „Husein Đozo i reformističko tumačenje islama“

Habibollah Babaei, „Unity and Identitiy after Ashura in Islamic History“

Muamer Halilović, „Filozofija i civilizacija u islamskoj peripatetičkoj školi“

Vera Janićijević, „Terminologija u evropskoj i muslimanskoj filosofiji“

 

Pun tekst svih radova dostupan je na:

http://www.centarkom.rs/vol-ll-1-2013/

 

Drugi broj drugog volumena Časopisa za religijske nauke “Kom”, uz božiju pomoć, biće objavljen u novembru ove godine.

Rok za predaju radova za sledeći broj je najkasnije do 31. avgusta 2013.

Uputstvo autorima nalazi se na sledećoj stranici:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/uputstvo-autorima/

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/instructions-to-authors/

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...