Vol. XI, 3, 2022.

Iz štampe je izašao treći broj jedanaestog volumena časopisa za religijske nauke „Kom” u izdanju Centra za religijske nauke „Kom”. U ovom broju objavljena su četiri originalna naučna rada.

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

https://www.centarkom.rs/vol-xi-3-2022/

 

SADRŽAJ

  • Kaba u islamu – analiza različitih stupnjeva

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija)
Kom, vol. XI, 3, str. 1–22, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203001H

 

  • Kritika suvremenog znanja kod nekih islamskih mislilaca

Hasan Džilo (Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Sjeverna Makedonija)
Kom, vol. XI, 3, str. 23–50, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203023D

 

  • Filozofija dnevne molitve u islamskim izvornim tekstovima

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija)
Kom, vol. XI, 3, str. 51–69, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203051H

 

  • Pojmovno jedinstvo egzistencije u islamskoj filozofiji – kritički osvrt

Refik Razić (Međunarodni univerzitet al-Mustafa, Kom, IR Iran)
Kom, vol. XI, 3, str. 71–83, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203071R

 

Časopis „Kom” izlazi tri puta godišnje.

Časopis „Kom” svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Indeksiranje:

  • SCIndeks (Serbian Citation Index)
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • Sherpa Romeo
  • Dimensions

 

Svi radovi objavljeni u Časopisu za religijske nauke „Kom” dostupni su na:

 

Uputstvo autorima

Politika časopisa – naučni i etički integritet

Radove slati na adresu:

kontakt@centarkom.rs

 

Recenzenti/Reviewers

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Mirsad Hadžajlić, al-Mustafa International University, Qom, IR Iran

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Marko Veković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Izdavač/Publisher

Centar za religijske nauke „Kom”/Center for Religious Sciences “Kom”

 

Uredništvo/Editorial board

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Rade Božović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

Ivan Ejub Kostić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Srbija

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Međunarodni savet časopisa/International advisory board

Ali Abbasi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

 

Lektura i korektura/Proofreading and copyediting

Spomenka Tripković

Dragana Govedarica Kostopoulos (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje/Graphic design and text wrapping

Mario Lampić

 

Adresa uredništva

Bul. Zorana Đinđića 98, IX sprat, 11070 Beograd

Tel.: +381 11 4065 636

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik”, Beograd

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...