O političkoj jurisprudenciji u islamu

U poslednjem broju renomiranog časopisa „Politička revija“ u izdanju beogradskog Instituta za političke studije objavljen je naučni rad dr Seida Halilovića pod naslovom „Filozofske osnove političke jurisprudencije u islamu“. Rad je ocenjen kao originalni naučni rad koji je posebno izdvojen i u rečima glavnog i odgovornog urednika dr Momčila Subotića u „Uvodniku“ trećeg broja 37. volumena ovog časopisa.

Pun tekst rada možete pročitati ovde:

Halilović, Seid (2013), „Filozofske osnove političke jurisprudencije u islamu“, Politička revija 37 (3): 129–148.

Časopis „Politička revija“ je uvršten, od strane Ministarstva za nauku R. Srbije, u kategoriju M51 i predstavlja vodeći časopis nacionalnog značaja u oblasti prava i politikologije, prema kategorizaciji domaćih naučnih časopisa za društveno-humanističke nauke.

Korisno je istaknuti da je ovaj časopis, sa imenom „Političke sveske“, pokrenut neposredno po osnivanju Instituta za političke studije u Beogradu 1968. godine. Od početka 21. veka, nova serija političkih sveski pod nazivom „Politička revija“ predočava saznanja iz politikologije, političke sociologije i primenjenog političkog istraživanja javnog mnjenja, političke antropologije, novije političke istorije, komunikologije i zapravo svih disciplina koje utemeljuju modernu političku nauku.

 

U spomenutom naučnom radu, Seid Halilović se približava filozofskim implikacijama odgovora na pitanje o tome da li poseban pogled na čoveka i svet u okviru spoznajnog stadijuma islama proizvodi određene doktrinarne i vrednosne okvire političkog mišljenja i života. U vezi sa tim, on analizira tačan odnos između islamske političke jurisprudencije i političke filozofije s obzirom na izvore spoznaje u tim disciplinama. Šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“ utvrđuje da kognitivna pridruženost objave i razuma, odnosno intuitivne i racionalne spoznaje u brojnim političkim doktrinama islamske jurisprudencije, otkriva inovativne i neizmerno produbljene horizonte studija koje su nekoliko vekova obogaćivale naučnu tradiciju političke filozofije u muslimanskim društvima. Halilović objašnjava da se muslimanski juridici ne ograničavaju, u organizaciji i orijentisanju svog političkog života i mišljenja, na senzibilnu sferu postojanja, imajući u vidu utvrđenu ontološku isprepletenost egzoteričnih političkih pojava i ezoterične realnosti višnjih stupnjeva čovekovog bića. On zaključuje da poslerenesansni spoznajni horizonti i sekularno tumačenje filozofskih osnova politike neće biti merodavni u nužnoj analizi i prognoziranju neočekivanih promena u savremenim muslimanskim društvima koja, kako Halilović piše, sve uticajnije manifestuju spoznajnu raskoš svoje religijske samosvesti.

Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ o globalnim promenama na Bliskom istoku i šire piše: „Ispravan pristup u intelektualno-kognitivnom smislu predstavlja nužni uslov uticajnog uspostavljanja trajnih i bliskih odnosa sa zemljama koje nas izuzetno malo podsećaju na svoj politički bekgraund iz nekoliko proteklih godina i decenija savremene istorije muslimanskih društava. Naš region i Srbija posebno mogu lakše i korenitije rezumeti sve dominantnije intelektualno-društveno opredeljenje muslimanskih naroda iz razloga što se i mi, u svojim mislima i društvenom životu, nismo mnogo otuđili od vremena kada smo političke vrednosti i smernice crpli iz udubljujućih sfera svog religijskog identiteta“.

 

Podsećamo da je dr Seid Halilović objavio naučni rad pod nazivom „Religija i identitet u političkoj filozofiji islama“ u zborniku „Nacionalni identitet i religija“ u izdanju Instituta za političke studije ove godine. Takođe, u drugom broju ovogodišnjeg volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ biće objavljen Halilovićev naučni rad sa naslovom „Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju“.

Ova tri rada predstavljaju pokušaj da se prezentuju neki važniji intelektualni aspekti briljantne baštine političke filozofije u islamu i uopšte u religijskom spoznajnom stadijumu.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...