Objavljen novi broj časopisa Kom (vol. IV, 1, 2015)

U maju 2015. iz štampe je izašao prvi broj četvrtog volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju objavljeno je sedam naučnih radova, odnosno šest originalnih naučnih radova (original scientific paper) i jedan pregledni naučni rad (review article).

Časopis za religijske nauke „Kom“ od 2014. godine indeksira se u SCIndeksu gde se referišu domaći časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Svi članci koji se objavljuju u časopisu „Kom“ dostupni su i na SCIndeksu u vidu punog teksta.

Metapodaci u SCIndeksu su dati u OAI PMH, Dublin Core formatu kako bi se uvećala njihova interoperabilnost i na osnovu toga vidljivost članaka na vebu.

Uredništvo časopisa za religijske nauke „Kom“ i ugledni članovi međunarodnog saveta časopisa iz Srbije, BiH, Engleske, Nemačke, Irana, Indonezije i Nigerije veruju da objavljivanje časopisa, uz poštovanje visokih naučnih standarda, znatno doprinosi realizaciji osnovnih elemenata strateških ciljeva Centra za religijske nauke „Kom“ u smislu učestvovanja u menadžmentu znanja i sticanja najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije religijske nauke u regionu.

Časopis sadrži sledeće radove:

Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje ajatolaha Dževadija Amolija

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Ljudska priroda u pravoslavnom predanju sa osvrtom na irfansku tradiciju u islamu

Matej Simanić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 

Odnos između misaka, mi’radža i ljubavi kroz sufijsko iskustvo

Hasan Džilo (Fakultet islamskih nauka, Skoplje)

 

Poimanje kvaliteta života među studentskom populacijom Univerziteta u Tuzli

Orhan Jašić (Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu)

Željko Kaluđerović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

 

Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo – analiza različitih modela razumevanja otkrovenja

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Istorija Kur’ana – istoricizam u tumačenju Kur’ana

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Savršeni čovek u literarnom opusu Jovana Lestvičnika i Ibn Arabija

Dunja Rašić (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

http://www.centarkom.rs/vol-iv-1-2015/

 

Drugi broj četvrtog volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ biće objavljen u novembru 2015. godine.

Rok za predaju radova za sledeći broj je najkasnije do 31. avgusta 2015.

Ovde možete pročitati Uputstvo autorima na našem i na engelskom jeziku.

 

Cena za ovaj broj časopisa u Srbiji iznosi 300,00 dinara. U cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

Pravnim licima uredništvo šalje predračun. Fizičko lice može da izvrši uplatu na tekući račun Centra za religijske nauke „Kom“ putem opšte uplatnice – naloga za uplatu u banci ili u pošti.

Posle uplate, molimo, obavezno pošaljite (na: kontakt@centarkom.rs) sliku uplatnice, sa tačnom adresom na koju se šalje časopis.

Pri uplati upišite tačne podatke:

- Svrha uplate: časopis

- Primalac: Centar za religijske nauke „Kom“, ul. Resavska 76/II, Beograd

- Šifra plaćanja: 121

- Račun primaoca: 265-1040310002262-62

Detaljnija objašnjenja o pretplati na časopis na godišnjem nivou možete pročitati ovde.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...