Objavljen novi Izvor (broj 7)

Novi broj elektronskog magazina za religijsku kulturu Izvor (mart–april 2016) objavljen je u izdanju Centra za religijske nauke Kom. Ovde možete preuzeti pun tekst novog broja na 28 strana:

Izvor, broj 7, mart–april 2016.

U ovom broju čitaćete sledeće tekstove:

PUT DUŠE

Duhovno obračunavanje

Uzori i idoli i njihov uticaj na kvalitet života

POUKE I PREDANJA

Suhravardi i svetlost zarobljene duše

REČI I SIMBOLI

Toplina u Saberovom pogledu

ČOVEK I SVET

Zašto svi nemamo jednake talente

Društvo: reka sudbine ili izvor svežine

SPOMENICI KULTURE

Visoko obrazovanje u islamskom svetu

 

Prethodni brojevi Izvora, Uređivačka politika sa Uputstvom autorima, kao i prijava za dobijanje novih brojeva ovog dvomesečnog magazina dostupni su ovde. Takođe, tekstove koji su ranije objavljeni u Izvoru možete čitati i na našem sajtu u rubrici Izvorske poruke.

Magazin Izvor izlazi dvomesečno. Izdaje ga Centar za religijske nauke Kom na tragu svojih definisanih naučnih usmerenja, a u skladu s detaljnim strateškim planom koji se primenjuje od osnivanja Centra. U pogledu naučne utemeljenosti objavljenih radova, magazin ne zaostaje za ostalim naučnim projektima Centra i to je osnovno merilo kvaliteta po kojem nastojimo da budemo prepoznatljivi u mnoštvu serijskih izdanja s religijskim i etičkim sadržajem. S druge strane, prednost koju ovaj magazin ima u odnosu na klasične naučne projekte jeste to što se u Izvoru neposredno opažaju najosetljiviji aspekti društvenog i individualnog religijskog života. Dakle, misija magazina je naučno utemeljena promocija opšte religijske kulture.

Vodeća ideja ovog magazina jeste to da se nadoknadi svakim danom sve dublji nedostatak moralnih vrednosti i duhovne sreće u društvenom i individualnom životu.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...