Magazin Izvor

IZVOR, elektronski magazin za religijsku kulturu

Izlazi dvomesečno.

ISSN 2335-089X (Online)

Izdavač

Centar za religijske nauke „Kom“

Resavska 76/II, 11000 Beograd

E-mail

izvor@centarkom.rs

Glavni i odgovorni urednik

Dr Tehran Halilović

Uređivačka politika

 

Tekstove koji su objavljeni u magazinu Izvor možete čitati i u rubrici Izvorske poruke.

 

 

Prijavite se za dobijanje dvomesečnog magazina Izvor u pdf formatu

Vaše ime

Mesto/država

Vaša e-mail adresa (obavezno)

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...