Objavljen časopis “Kom”

Iz štampe je izašao prvi broj Časopisa za religijske nauke „Kom“, u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. Časopis „Kom“ izlazi dva puta godišnje i u njemu se objavljuju analitički i kritički naučni radovi, ispisani sa ciljem produkcije realnih religijskih nauka, u okvirima savremene religijske misli, religijske filozofije i religijske civilizacije. Na osnovu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), časopis je usmeren na domene filozofije prema gledištu na Boga i društvenih nauka (141.4+3).

U prvom broju prvog volumena časopisa objavljeno je sedam studija koje ispunjavaju sve norme naučnih radova. Svaka pojedinačna studija ocenjena je od strane dva recenzenta i ima poseban UDK broj. Naslovi radova glase:

- Tehran Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Originalnost islamske filozofije

- Rade Božović (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu): Adamov pad kao krsno drvo

- Mirsad Hadžajlić (al-Mustafa internacionalni univerzitet, Kom, Iran): Božansko znanje i sloboda volje

- Muamer Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Suština racionalnog pristupa civilizaciji

- Seid Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Tradicionalni pokreti u savremenom arapskom svetu

- Ivan Ejub Kostić (Balkanski centar za Bliski istok, Beograd): Hasan al-Bana i pokret Muslimanske braće

- Vladimir Ćirić (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu): Odnos Srpske pravoslavne crkve i vlasti u modernoj Srbiji (1831–2010)

 

Svi autori objavljenih radova jesu univerzitetski profesori, doktori ili doktorandi. Formiran je i međunarodni savet časopisa čiji su članovi sledeći poznati univerzitetski profesori:

- Mohammad Ja’far Elmi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

- Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

- Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

- Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

- Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

- Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

- Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Uredništvo časopisa za religijske nauke „Kom“ odlučno je u tome da časopis, u najkraćem predviđenom roku, dobije status naučnog, odnosno međunarodnog naučnog časopisa i da se približi, na taj način, realizaciji strateškog cilja Centra za religijske nauke „Kom“ a to je: sticanje najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije oživotvorujuće religijske nauke u regionu.

 

Ovde možete pročitati sažetke svih radova na našem i engleskom jeziku, kao i opširno uputstvo autorima za pripremu naučnih radova za prvi broj drugog volumena stručnog časopisa za religijske nauke „Kom“.

 

Uputstvo za pretplatu možete preuzeti ovde.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...