Vol. II, 2, 2013.

U novembru 2013, iz štampe je izašao drugi broj drugog volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju, objavljeno je sedam naučnih radova, odnosno šest originalnih naučnih radova i jedan pregledni naučni rad, koje su uredništvu časopisa poslali ugledni predstavnici religijskih nauka iz Inonezije, Makedonije, BiH, Grčke i Srbije.

Ovim brojem, upotpunjena su dva volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u čijim dosadašnjim pravovremeno objavljenim brojevima svi radovi detaljno ispunjavaju kriterijume vodećih naučnih časopisa.

Uredništvo časopisa i ugledni članovi međunarodnog saveta časopisa veruju da je objavljivanje ovog časopisa upravo jedan od najobjektivnijih načina realizacije osnovnih elemenata strateških ciljeva Centra za religijske nauke „Kom“, a to su:

- sticanje najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije oživotvorujuće religijske nauke u regionu i

- učestvovanje u menadžmentu znanja u regionu.

 

Časopis sadrži sledeće radove:

Metodologija istoriografije kod Ibn Halduna

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Islamic Mysticism and the Paradigm of Fitrah

Ammar Fauzi (The Islamic College, Jakarta, Indonesia)

 

Spoznaja i ljubav u sufizmu

Hasan Džilo (Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija)

 

Etika i ontologija u isihazmu i u irfanu

Matej Simanić (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija)

 

Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Smisao života u Tabatabajijevoj filozofiji

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Problem posvetovnjačenja (sekularizma)

Boban Milenković (Teološki fakultet Aristotelovog univerziteta u Solunu, Grčka)

 

Pun tekst svih radova dostupan je na:

http://www.centarkom.rs/vol-ll-2-2013/

 

Prvi broj trećeg volumena časopisa za religijske nauke „Kom“, uz božju pomoć, biće objavljen u maju 2014. godine.

Rok za predaju radova za sledeći broj je najkasnije do 28. februara 2014.

Ovde možete pročitati Uputstvo autorima na našem i na engleskom jeziku.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...