Savremeno religijsko mišljenje

Na međunarodnoj konferenciji u Tehranu

Savremeno religijsko mišljenje
Dr Seid Halilović, direktor Centra za religijske nauke „Kom“ učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Verski učenjaci i islamsko buđenje“, održanoj u iranskoj pre...
čitaj dalje

Religija i ekonomija

Savremeno religijsko mišljenje
U izdanju Hrišćanskog kulturnog centra u Beogradu objavljen je zbornik radova „Religija i ekonomija“ koji sadrži i rad dr Seida Halilovića sa naslovom: „Spoznajni princi...
čitaj dalje

Na međunarodnoj naučnoj konferenciji u IMPP-u

Savremeno religijsko mišljenje
Institut za međunarodnu politiku i privredu i nemačka fondacija Hans Zajedel organizovali su 22. i 23. aprila 2013, u Beogradu, međunarodnu naučnu konferenciju „Strateški p...
čitaj dalje

O savremenom mišljenju naših muslimana

Savremeno religijsko mišljenje
Studija Seida Halilovića, člana Centra za religijske nauke „Kom“ i šefa Grupe za savremeno religijsko mišljenje, pod naslovom „Savremeno religijsko mišljenje naših mus...
čitaj dalje

Objavljena knjiga „Nauka i filozofija“

Savremeno religijsko mišljenje
Knjiga „Nauka i filozofija“, delo poznatog savremenog teozofa prof. dr Hamida Parsanije, u prevodu dr Seida Halilovića, objavljena je od strane Centra za religijske nauke „...
čitaj dalje

Seminar: Savremeni islam u Egiptu

Savremeno religijsko mišljenje
U prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“ održan je, u utorak, 20. novembra 2012, prvi seminar u ciklusu stručnih seminara u okviru kojih će biti promovisani naučni ...
čitaj dalje

Odbrana magistarskih teza u Iranu

Savremeno religijsko mišljenje
Dr Seid Halilović, član Centra za religijske nauke „Kom“ učestvovao je u svojstvu mentora u odbrani dve magistarske teze na Fakultetu za egzegezu i kur’anske nauke Un...
čitaj dalje

Religijska prava i moderne slobode

Savremeno religijsko mišljenje
Konferencija Verska prava i slobode u Evropi koja je održana 26.04.2012. u Beogradu od strane Hrišćanskog kulturnog centra i Fondacije Konrad Adenauer, pobudila je pažnju pred...
čitaj dalje

Sekularizam iz ugla islamske teozofije

Savremeno religijsko mišljenje
Ranije je Centar za religijske nauke „Kom“ objavio vest o konferenciji Religija-sekularizam-laicizam koju su, u Beogradu, 10.03.2012, organizovali Fondacija Konrad Adenauer i ...
čitaj dalje
Stranica 4 od 512345

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...