Vol. III, 1, 2014.

U maju 2014, iz štampe je izašao prvi broj trećeg volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju, objavljeno je osam naučnih radova, odnosno šest originalnih (original scientific paper) i dva pregledna naučna rada (review article), koje su uredništvu časopisa poslali ugledni predstavnici religijskih nauka iz Amerike, Srbije, Makedonije, Irana i BiH.

Zajedno sa ovim brojem, u časopisu za religijske nauke „Kom“ do sada je objavljeno trideset naučnih radova koji detaljno ispunjavaju kriterijume vodećih naučnih časopisa.

Uredništvo časopisa i ugledni članovi međunarodnog saveta časopisa veruju da je objavljivanje ovog časopisa upravo jedan od najobjektivnijih načina realizacije osnovnih elemenata strateških ciljeva Centra za religijske nauke „Kom“, a to su:

- sticanje najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije oživotvorujuće religijske nauke u regionu i

- učestvovanje u menadžmentu znanja u regionu.

Časopis sadrži sledeće radove:

The Relation of Religion and Reason in the Transcendent Wisdom – A Look at the Necessity of Philosophical Investigation in the View of Mulla Sadra

Shiraz Husain Agha (Faculty of Philosophy, Al-Mustafa International University)

 

Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Ontološki i gnoseološki pogledi sufija u svjetlu metafizičke i teozofske tradicije

Hasan Džilo (Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija)

 

Hajdeger i Mula Sadra – pojmovna evidentnost i suštinska nedokučivost bitka

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

“One” and “Many” in Islam – The Path (Sirāt) and the Ways (Subul) in the Qur’an

Habibollah Babaei (Department of Islam and West Studies, Islamic Science and Culture Academy, Qom, Iran)

 

Istiniti snovi; dodir svetova u islamskoj filozofiji

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom“)

 

Dinamika humano-božanstvene civilizacije s osvrtom na stanovišta Bernarda Luisa

Mirsad Hadžajlić (Filozofski fakultet, al-Mustafa internacionalni univerzitet)

 

Place of Learning in Prophetic Thought

Ahmad Salahshoori (Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran) & Masoomeh Khonakdar Tarsi (Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran)

 

Pun tekst svih radova dostupan je na:

http://www.centarkom.rs/vol-lll-1-2014/

 

Drugi broj trećeg volumena časopisa za religijske nauke „Kom“, uz božju pomoć, biće objavljen u novembru 2014. godine.

Rok za predaju radova za sledeći broj je najkasnije do 31. avgusta 2014.

Ovde možete pročitati Uputstvo autorima na našem i na engleskom jeziku.

 

Cena za ovaj broj časopisa u Srbiji iznosi 300,00 dinara. U cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

Pravnim licima uredništvo šalje predračun. Fizičko lice može da izvrši uplatu na tekući račun Centra za religijske nauke „Kom“ putem opšte uplatnice – naloga za uplatu u banci ili u pošti.

Posle uplate, molimo, obavezno pošaljite (na: kontakt@centarkom.rs) sliku uplatnice, sa tačnom adresom na koju se šalje časopis.

Pri uplati upišite tačne podatke:

- Svrha uplate: časopis

- Primalac: Centar za religijske nauke „Kom“, ul. Resavska 76/II, Beograd

- Šifra plaćanja: 121

- Račun primaoca: 265-1040310002262-62

Detaljnija objašnjenja o pretplati na časopis na godišnjem nivou možete pročitati ovde.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...