Vol. IV, 2, 2015.

U novembru 2015. iz štampe je izašao drugi broj četvrtog volumena naučnog časopisa za religijske nauke Kom u izdanju centra za religijske nauke Kom. U ovom broju objavljeno je sedam naučnih radova, odnosno šest originalnih naučnih radova (original scientific paper) i jedan pregledni naučni rad (review article).

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

http://www.centarkom.rs/vol-iv-2-2015/

Zajedno sa ovim brojem, u časopisu za religijske nauke Kom do sada je objavljeno preko pedeset naučnih radova autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Grčke, Nemačke, Nigerije, Amerike, Kanade, Irana i Indonezije.

Časopis Kom svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i, na taj način, postao je prvi časopis u Srbiji i u regionu na zvaničnoj listi kategorizacije naučnih časopisa, u kom se objavljuju radovi o tradicionalnim religijskim i islamskim naučnim disciplinama – iz perspektive filozofije i društvenih nauka (u skladu sa UDK oznakom časopisa: 141.1+3).

S obzirom na to da je časopisu Kom priznat naučni status u postupku kategorizacije predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, svi objavljeni radovi u Komu biće adekvatno bodovani.

Takođe, časopis za religijske nauke Kom od 2014. godine indeksira se u SCIndeksu gde se referišu domaće periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Metapodaci u SCIndeksu su dati u OAI PMH, Dublin Core formatu kako bi se uvećala njihova interoperabilnost i na osnovu toga vidljivost članaka na vebu.

Svi članci koji se objavljuju u časopisu Kom dostupni su u vidu punog teksta na:

www.centarkom.rs

scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-6396

doiserbia.nb.rs

Uredništvo časopisa i članovi međunarodnog saveta časopisa veruju da je objavljivanje ovog naučnog časopisa jedan od najobjektivnijih načina realizacije osnovnih strateških ciljeva centra za religijske nauke Kom, a to su:

- sticanje najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije religijske nauke u regionu i

- učestvovanje u menadžmentu znanja u regionu.

Međunarodni savet časopisa čine sledeći poznati islamski filozofi, sociolozi i politikolozi:

- Mohammad Ja’far Elmi, Al-Mustafa International University, Qom, Iran

- Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

- Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, Iran

- Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

- Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

- Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

- Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Časopis sadrži sledeće radove:

The Role of the Mosque and Church in Rites of Worship

Ahmad Reza Meftah / Hossein Mottaghi (University of Religion and Denominations, Qom, Iran)

 

The Ontological Agrument: A Comparative Look at the Versions of Anselm and Gharawi Isfahani

Shiraz Husain Agha (Faculty of Philosophy, Al-Mustafa International University, Qom, Iran)

 

Poreklo materije u Mula Sadrinoj filozofiji

Tehran Halilović (Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke Kom)

 

Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke Kom)

 

Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba

Ivan Ejub Kostić (Balkanski centar za Bliski istok, Beograd, Srbija)

 

Nacionalizam i religija u svetlu filozofske baštine islama

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke Kom)

 

Politička teorija Ibn Halduna

Jelena Vukoičić (Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija)

 

Prvi broj petog volumena časopisa za religijske nauke Kom biće objavljen u maju 2016. godine.

Rok za predaju radova za sledeći broj je najkasnije do 29. februara 2016.

Ovde možete pročitati Uputstvo autorima na našem i na engleskom jeziku.

 

Cena za ovaj broj časopisa u Srbiji iznosi 300,00 dinara. U cenu su uračunati poštanski troškovi dostave na adresu.

Pravnim licima uredništvo šalje predračun. Fizičko lice može da izvrši uplatu na tekući račun Centra za religijske nauke Kom putem opšte uplatnice – naloga za uplatu u banci ili u pošti.

Posle uplate, molimo, obavezno pošaljite (na: kontakt@centarkom.rs) sliku uplatnice, sa tačnom adresom na koju se šalje časopis.

Pri uplati upišite tačne podatke:

- Svrha uplate: Časopis, vol. IV, 2, 2015.

- Primalac: Centar za religijske nauke Kom, ul. Resavska 76/II, Beograd

- Šifra plaćanja: 121

- Račun primaoca: 265-1040310002262-62

Detaljnija objašnjenja o pretplati na časopis na godišnjem nivou za Srbiju, zemlje regiona i za ostale zemlje možete pročitati ovde.

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...