Vol. IX, 2, 2020.

Iz štampe je izašao drugi broj devetog volumena časopisa za religijske nauke „Kom” u izdanju Centra za religijske nauke „Kom”. U ovom broju objavljeno je pet originalnih naučnih radova.

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

www.centarkom.rs/vol-ix-2-2020/

SADRŽAJ

  • Klasifikacija savremenih saznajnih tokova u islamskom svetu s posebnim kritičkim osvrtom na neomutazilizam

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija)
Kom, vol. IX, 2, str. 1–38, 2020.
 

  • O teološko-filozofskim učenjima mutazilitske škole

Hasan Džilo (Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija)
Kom, vol. IX, 2, str. 39–64, 2020.
 

  • An Examination of the Nature and Necessity of Feminist Interpretation of the Holy Quran

Muhammad Hussein Sharifi (“Urwat al-Wusqa” Research Center, Al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran)
Kom, vol. IX, 2, pp. 65–85, 2020.
 

  • Putopisi u islamu i njihov doprinos razvoju socijalne misli

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. IX, 2, str. 87–114, 2020.
 

  • Život i djelo imama Sulaymāna ibn Aḥmada Al-Ṭabarānīja s posebnim osvrtom na njegova naučna putovanja: prilog biografiji

Dževad Gološ (Univerzitet Ez-Zitouna, Tunis)
Kom, vol. IX, 2, str. 115–131, 2020.
 

Časopis „Kom” izlazi tri puta godišnje.

Časopis „Kom” svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Indeksiranje:

  • SCIndeks (Serbian Citation Index)
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • Sherpa Romeo
  • Dimensions

 

Svi radovi objavljeni u Časopisu za religijske nauke „Kom” dostupni su na:

 

Uputstvo autorima

Politika časopisa – naučni i etički integritet

Radove slati na adresu:

kontakt@centarkom.rs

 

Recenzenti/Reviewers

Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija

Muamer Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za Bliski istok, Beograd, Srbija

Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Izdavač/Publisher

Centar za religijske nauke „Kom”/Center for Religious Sciences “Kom”

 

Uredništvo/Editorial board

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief

Seid Halilović

Tehran Halilović

Rade Božović

Ivan Ejub Kostić

Aleksandar Dragović

Vladimir Ćirić

 

Međunarodni savet časopisa/International advisory board

Ali Abbasi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Lektura i korektura/Proofreading and copyediting

Spomenka Tripković

Dragana Govedarica Kostopoulos (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje/Graphic design and text wrapping

Mario Lampić

 

Adresa uredništva

Uroša Martinovića 18/32, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 4065 636

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik”, Beograd

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...