Vol. X, 1, 2021.

Iz štampe je izašao prvi broj desetog volumena časopisa za religijske nauke „Kom” u izdanju Centra za religijske nauke „Kom”. U ovom broju objavljena su četiri originalna naučna rada.

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

www.centarkom.rs/vol-x-1-2021/

SADRŽAJ

  • Multiplicity in Unity: The Mystical Unity of Existence in Mulla Sadra’s al-Shawahid al-Rububiyyah

Shiraz Husain Agha (Faculty of Philosophy and Theology, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran)
Kom, vol. X, 1, pp. 1–25, 2021.
 

  • Religija na postmodernom Zapadu i izazovi novog ateizma

Ilija Dabetić (Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka, Srpska pravoslavna crkva)
Kom, vol. X, 1, str. 27–43, 2021.
 

  • Izlaganje Deridine kritike metafore kao prilog tezi o nesuvislosti religijskih sukoba

Safer Grbić (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska)
Kom, vol. X, 1, str. 45–60, 2021.
 

  • Crkvene krivice i kazne u Ustavu Srpske pravoslavne crkve

Filip Mirić (Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu)
Kom, vol. X, 1, str. 61–77, 2021.
 

Časopis „Kom” izlazi tri puta godišnje.

Časopis „Kom” svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Indeksiranje:

  • SCIndeks (Serbian Citation Index)
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • Sherpa Romeo
  • Dimensions

 

Svi radovi objavljeni u Časopisu za religijske nauke „Kom” dostupni su na:

 

Uputstvo autorima

Politika časopisa – naučni i etički integritet

Radove slati na adresu:

kontakt@centarkom.rs

Recenzenti/Reviewers

Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Muamer Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za Bliski istok, Beograd, Srbija

Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Izdavač/Publisher

Centar za religijske nauke „Kom”/Center for Religious Sciences “Kom”

 

Uredništvo/Editorial board

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief

Seid Halilović

Tehran Halilović

Rade Božović

Ivan Ejub Kostić

Aleksandar Dragović

Vladimir Ćirić

 

Međunarodni savet časopisa/International advisory board

Ali Abbasi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Lektura i korektura/Proofreading and copyediting

Spomenka Tripković

Dragana Govedarica Kostopoulos (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje/Graphic design and text wrapping

Mario Lampić

 

Adresa uredništva

Bul. Zorana Đinđića 98, IX sprat, 11070 Beograd

Tel.: +381 11 4065 636

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik”, Beograd

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...