Baštinici religijskih nauka

Mula Sadra

Baštinici religijskih nauka
Doktrinarna gnoza u islamu je doživela pravi preokret zajedno sa pojavom nedostižnog „Poglavara svih teomonista“ (Sadr al-muta’allihîn) Sadrudina Muhameda ibn Ibrahima...
čitaj dalje

Sadrudin Konevi

Baštinici religijskih nauka
Među Ibn Arabijevim učenicima, osoba koja je mogla da u pravom smislu reči nasledi Najvećeg Doktora bio je njegov pastorak, nedostižni Veliki Doktor Sadrudin Muhamed ibn Ish...
čitaj dalje

Ibn Arabi

Baštinici religijskih nauka
Ako bi pre nekoliko decenija izgledala iole ozbiljna, danas se uzima za očigledan apsurd i neodrživu pogrešku konstatacija da se islamska gnoza, u svojoj suštini, nije iznedri...
čitaj dalje

Hadže Nasirudin Tusi

Baštinici religijskih nauka
Tačno dve decenije nakon ubistva Učitelja iluminacije, rađa se jedan od najblistavijih autoriteta u istoriji muslimanske intelektalne tradicije, učenjak, matematičar, astrono...
čitaj dalje

Sohravardi

Baštinici religijskih nauka
Resurektor par ekselans zadivljujućih misli staroiranske husrevanske teozofije u islamskom svetu bio je šejh Šihabudin Sohravardi (rođen 1153., ubijen 1191.), poznat kao Šejh...
čitaj dalje

Avicena

Baštinici religijskih nauka
Na tragu Farabija, pojavljuje se Učitelj i Poglavar svih peripatetičara / aš-Šejh ar-Ra’is Ibn Sina, poznat na Zapadu kao Avicena (980-1037). Svestrani autoritet ovog doktor...
čitaj dalje

Abu Nasr Farabi

Baštinici religijskih nauka
Rane godine života peripatetičke filozofije usred prefinjenog ambijenta islamske duhovnosti, usko su povezane sa autoritetom Abu Nasr Farabija / Alpharabusa (rođen oko 870. god...
čitaj dalje
Stranica 1 od 11

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...